Kronika kázání pro děti

Kronika kázání pro děti

Velmi se nám osvědčilo zavedení kroniky kázání pro děti. Na závěr mše sv. je kronika svěřena některému z dětí, aby do příště udělalo krátký zápis a namalovalo k tomu příhodný obrázek. Další týden je možné začít promluvu přečtením zápisu a ukázáním obrázku. Připomene se tak, co bylo minule. A protože není předem dáno, kdo bude dalším kronikářem, vedeme děti k pozornějšímu vnímání kázání. A nejenom je – většinou platí, že píše a maluje celá rodina (sourozenci, rodiče i prarodiče). Nad evangeliem a promluvou se tedy znovu společně zamyslí i doma v rodině. A je úžasné, že často tak přijdou i na krásné souvislosti, které se v kázání neobjevily. Jejich zapsáním do kroniky se o ně podělí i s ostatními.

P. Roman Vlk