Figurka – Mojžíš s deskami Desatera

Figurka – Mojžíš s deskami Desatera

Při vyprávění o tom, jak Mojžíš obdržel Desatero na hoře Sinaj, si můžete s dětmi vyrobit jednoduchou figurku. Vytiskněte si předlohu (viz. příloha), kterou vymalujte, vystřihněte a nalepte na ruličku od toaletního papíru. Třeťákům dávám vystřihovánku za odměnu, až prokážou znalost Desatera.

P. Roman Vlkbty