Svatí a jejich atributy

Svatí a jejich atributy

Na pracovním listu je kolem vyobrazení světce řada předmětů, které nějak souvisí s jeho životem. Buď je možné postupně vyprávět životopis, v určitém okamžiku zastavit a nechat děti objevit symbol, který by k tomu mohl patřit. Nebo necháme děti popsat, co na obrázku je, co by to mohlo vyjadřovat, a doplníme, jak to souvisí se světcem.

Anežka:
Koruna – z královského rodu, mohla být císařovnou;
Beránek – řeholnice, vybrala si Ježíše (Zj 14, 4);
Lilie – panna, řeholnice;
Klášter – založila klášter a mužský řád;
Berla – byla abatyší.

František:
Ptáčci – vztah k přírodě, patron ekologie;
Ukřižovaný – měl stigmata;
Vlk – legenda o vlkovi z Gubbia;
Slunce – píseň o bratru slunci;
Srdce – láska, milosrdné skutky;
Svatozář – stal se světcem;
Mnišská kutna a provaz s uzly – řeholní řád a jeho sliby.

Martin:
Přilba a meč – římský voják;
Berla a mitra – biskup;
Srdce – láska, milosrdné skutky;
Víno – svatomartinské;
Husa – ty ho vyzradily, když se skrýval;
Meč půlící plášť – v erbu Tours, kde biskupem, legenda o plášti;
Žebrák – toho zakryl pláštěm a posloužil tak samému Kristu (viz. centrální obrázek);
Svatozář – Martin první svatořečený nemučedník.

Václav:
Klíč – stavba kostelů;
Meč – ochrana slabých, odvaha (Václav a kníže Radslav);
Kniha – vzdělání; ruka + berla – milosrdné skutky;
Orlice na erbu – Přemyslovec.

P. Roman Vlk