Adventní výzva (Christus Vivit)

Adventní výzva (Christus Vivit)

Stojíme na prahu adventní doby a my se na vás obracíme s prosbou o propagaci aktivit kolem exhortace papeže Františka – Christus Vivit. Papež tento list adresuje přímo mladým. Byla by škoda, aby se k nim nedostaly výzvy, které jim píše, a kterými je povzbuzuje. Prosíme vás, využijte tyto materiály k vaší práci s mladými, které máte v dosahu. Informujte je o možnosti prožít advent s Christus Vivit. 

Děkujeme za vaši pomoc. 

Sekce pro mládež ČBK