Svátost smíření – motivace

Svátost smíření – motivace

Prezentace motivující k přijetí svátosti smíření.