Kázání plné dárků pro děti přistupující k 1. svatému přijímání

Kázání plné dárků pro děti přistupující k 1. svatému přijímání

Otec Miroslav nejen děti připravil k 1. svatému přijímání, ale taky si pro ně připravil kázání plné dárků. A jak sám řekl: Nejen já vám nesu dárek, ale je to sám Bůh, který nás obdarovává sedmi Dary:

Dar moudrosti (symbol – sova)
Tento dar je prvním z darů Božích. Pomocí moudrosti, kterou nám dává Duch svatý, můžeme poznat, jak dobrý a laskavý je Bůh. Moudrost nám navíc pomáhá poznat, co je v životě pro naši duši opravdu důležité a co ne.

Dar rozumu (symbol – Bible).
„Ale já přece nejsem hloupý,“ může se někdo ohradit. „Umím číst, psát, počítat, nač takový dar?“ V rozumu, který potřebujeme pro život pozemský a pro život věčný, je přece jen trochu rozdíl. Rozumem osvíceným Duchem svatým můžeme pochopit, co a proč nám Bůh sděluje. Rozumem přijímáme pravdy a zásady, které nám Pán Bůh předkládá. Protože tyto pravdy jsou obsaženy v Bibli, symbolem rozumu je zde Bible.

Dar umění (symbol – srdce)
Když se řekne „umění“, lidé si obvykle představí nějakého malíře, herce nebo zpěváka. Dar umění nám však dává Duch svatý proto, abychom uměli svůj život přizpůsobit Pánu Bohu, abychom se uměli správně modlit, uměli dobře vycházet s druhými lidmi, abychom uměli své srdce přizpůsobit druhým lidem. Proto je zde symbol srdce.

Dar rady (symbol – šipka)
Co znamená někomu dobře poradit? Dar rady v Duchu svatém nám pomáhá v rozhodování. Pomáhá odlišit, co je dobré a co zlé. Ukazuje, co máme dělat a čeho se naopak varovat, co říci a co naopak zamlčet. Šipka, podobně jako rada ukazuje, kterým směrem se dát.

Dar síly (symbol – meč)
Někdo si řekne: „Sílu potřebuji. Když mně bude někdo ubližovat, aspoň se ubráním.“ Nebo: „Chci mít pořádné svaly.“ Jenže síla jako dar Ducha svatého není o pomoci v bitce ani o velkých svalech. Dar síly od Ducha svatého nám dává odvahu, statečnost podnikat velké věci pro Boha a třeba pro něj i snášet posměšky od druhých. Dar síly pomáhá vytrvat ve víře, i když se mi nechce, i když se mi druzí smějí.

Dar zbožnosti (symbol – sepnuté ruce)
Víte, kdo je to zbožný člověk? Ano, je to člověk, který se rád modlí, rád chodí do kostela na mši svatou, rád se dovídá něco nového o Pánu Bohu, rád dělá dobré skutky a radost druhým. Ke všem těmto věcem nás vede Duch svatý darem zbožnosti.

Dar bázně Boží (symbol miminko – panenka)
Mohli bychom říct dar úcty k Bohu. Pána Boha se nemusíme bát. Je velmi hodný, hodnější než ten nejlepší tatínek. Jenže v tom je trochu potíž. Někdo si řekne: „Nejhodnější tatínek a ještě neviditelný? Tak to mu mohu diktovat, co pro mě musí udělat, co mi musí dát.“ Ale tak to není. Dar úcty k Pánu Bohu nás učí dobře poznat, kdo je doopravdy Pán Bůh, jak nás má rád a co si k němu můžeme dovolit – jak se k němu máme správně chovat. Pán Bůh nás chrání jako tatínek, tak jako maminka chrání své malé děťátko. Dary Ducha svatého jsou pravé dary. Víte, že když dary hodíte někam do skříně, brzy na ně zapomenete a k ničemu vám nejsou. Užitečné jsou jen ty dary, které často a rádi používáme. Takové by měly být i dary od Ducha svatého.

Heslo: Duch svatý přišel, aby nás obdaroval svými dary.

P. Miroslav Bambuch