Dětem a rodinám

Dětem a rodinám

Milé děti, milí rodiče,
pro školní rok 2019/2020 pro vás P. Václav Fojtík připravil sešitek, který bychom vám rádi doporučili. Najdete v něm náměty ke společné modlitbě v rodině během celého školního roku a věříme, že tyto chvíle modlitby vám pomohou na cestě k Bohu a posílí krásné vztahy ve vaší rodině.